Tenuto – מרחב הופעה לנגן הרחוב

פרוייקט שעוצב בהתאמה לערים הגדולות בארץ - ירושלים, תל אביב וחיפה
נגן הרחוב מהווה חלק אינטגראלי וחשוב במרקם האורבאני העמוס. בעקבות מחקר מקיף ומעמיק העוסק בנגני הרחוב בערים המרכזיות בארץ, התגבשה המסקנה כי עיצוב סביבה לנגן רחוב ימצב את נגני הרחוב כנכס תרבותי המעלה את רמת חשיבותו של המרחב הציבורי. המערכת , על שם הוראה מוזיקלית להחזקת תו מנוגן במלואו, עוצבה עבור נגני הרחוב ומיועדת להפעלה על ידי גוף מוסדי או מוניציפלי.

המערכת תוחמת סביבת נגן בכלים תלת מימדיים, גרפיים ואינטראקטיביים. היא כוללת אובייקטים שמסביבם סימון גרפי המגדיר מיקום נגן וקהל – כיפה אקוסטית היוצרת הגבר

עבור נגן, מצלה עליו ומאירה אותו, כיסא לנגן רחוב המורכב משלדת צינורות השקועה דרך קבע באדמה וכיסוי לכיסא אותו מביא הנגן עימו, מרכיב עליה, משמיש את השלדה והופך אותה לכיסא ומתקן לחנייה בשביל הציוד של הנגן. האובייקטים התלת מימדיים כוללים חיבור לחשמל עבור אמצעי הגבר שונים. כמו כן, במסגרת הגדרת הסביבה לנגן עוצבו אתר אינטרנט ואפליקצייה שבמסגרתם נגנים יכולים לשבץ עצמם בעמדות השונות הפזורות ברחבי העיר ותושבי ומבקרי העיר יכולים להיכנס לאתר, להכיר דרכו את הנגנים ולבדוק מתי הם מופיעים.

הפרוייקט זכה בפרס למעורבות חברתית על שם מושיק בן דור ז”ל מטעם האקדמיה לעיצוב ואומנות “בצלאל”
להגדלה לחץ על התמונה