BikeFoodStop | מתקן אופניים משולב

פרויקט שעוצב בהתאמה לעיר חיפה
רכיבה על אופניים הפכה לאמצעי התניידות נפוץ. בעיר פזורים מתקנים היכולים לאחסן את האופניים אולם כאשר רוכב האופניים רוצה לעצור לזמן קצר לנוח ולמלא מצברים, הוא צריך למצוא פיתרון לאופניו ומקום לשבת. המתקן BikeFoodStop עוצב מתוך מחשבה על שילוב בין חניית אופניים לבין ספסל לאכילה, ישיבה ומנוחה ושולחנות הישענות. הוא מאפשר לרוכב האופניים לשבת סמוך לאופניו בניחותא וברוגע, לאכול ארוחה קלה ולמלא מצברים, עד אשר יחפוץ להמשיך בדרכו.

הפרויקט הוגש כהצעה להשתתפות ב-”public design festival” שהתקיים במילאנו.
להגדלה לחץ על התמונה