מָצְדֵּקָה

פרויקט שעוצב בהתאמה לעיר ירושלים
אנשים רבים לא תופסים את מטבע העשר אגורות כבעל ערך כספי משמעותי. מולם עומדים קבצנים ודרי רחוב שאוספים “מטבעות צהובים” כדי לממן את הארוחה הבאה. השוני בין הגישות כלפי ערך המטבעות וכלפי המיידיות בשימוש המטבעות הביא לעיצוב המצדקה. המצדקה היא כלי פתוח לאיסוף עשרות אגורות, הממוקם ברווחים הקיימים בין קורות בספסלי רחוב מעץ. מטרתו של הכלי היא לשמש כמתווך בין אלו שלא תופסים אגורות כבעלות ערך והן מכבידות על כיסם, לבין נזקקים ברמות שונות, שעבורם כל אגורה משפיעה. הכלי פתוח לכל מבקש בעקבות מחקר וניסיויים שנערכו והראו כי מי שלא זקוק לאגורות – לא ירים אותן. היות והכלי פתוח, מתקצרת הדרך בין התורם לנזקק, אין עמותה האוספת ומחלקת כראות עיניה כמו עם קופת צדקה רגילה, ובכך מתבטאת חדשנותה בתחום. הכוונה היא כי המצדקה תמוקם ביוזמת העירייה כביטוי לעשייה חברתית עירונית. המערכת האינטראקטיבית המוגדרת על ידי ייעודה של המצדקה, כוללת בין שאר מיפוי מצדקות באופן הנגיש לתושבים בעיר וקמפיין להעלאת המודעות למצדקה.
להגדלה לחץ על התמונה