• פרויקטים

    פרויקטים בקנה מידה משתנה המותאמים למציאות העירונית השוקקת. “ממליחים” את המרחב האורבני, מחזקים את הקשר בין אדם לעיר ומחדדים את הזהות העירונית.